Tuintips: Ziekten, plagen en schimmels bestrijden

Een goede organische bemesting in de vorm van koemest, compost en dergelijke is de beste remedie tegen schimmelaantastingen. Komen ze toch voor dan zijn er onderstaande oplossingen.