Het onderhoud van je groene dak

Een groen dak is nagenoeg onderhoudsvrij

Onze groene daken zijn voor ongeveer 95% begroeid op het moment van levering. De sedumplantjes zullen binnen een jaar zodanig in elkaar over groeien zodat er geen scheidingslijnen meer te zien zijn.

Regulier onderhoud - 2 keer per jaar (voorjaar/najaar)

Het onderhoud van een groen dak is minimaal, maar moet wel gebeuren. Twee keer per jaar dien je mestkorrels op het dak te strooien tijdens of kort voor een fikse regenbui. In droge periodes dien je te besproeien zodat de mestkorrels optimaal verwerkt worden op je groene dak.

  • Bemest het groene dak door onze plantaardige mestkorrels eenvoudig uit te strooien over het dak.
    Tip: gebruik handschoenen en begin aan het einde; loop daarna niet over het dak.
  • Dit is eveneens een mooi moment om dode plantjes te verwijderen en grindstrook en afvoer schoon te maken / controleren op ongewenste begroeiing.

Bewatering van het groene dak

Sedumplanten zijn bestand tegen lange periodes van droogte en hoeven in principe niet bewaterd te worden. Toch kun je overwegen je dak te bewateren op hete dagen of periodes van droogte.

 

  • Isolatie van groen dak werkt beter als er water is opgenomen.
  • Een bewateringssysteem (zoals van Gardena) kan uitkomst bieden, o.a. voor lastig bereikbare daken.
  • Sedum kleurt met de seizoenen mee. In de herfst en winter (en nét voor de start van de lente) kleurt het sedum rood. Als het sedum rood kleur in de zomer, dan is dat waarschijnlijk een stressreactie veroorzaakt door te weinig water of te weinig voeding. In de zomer dus regelmatig besproeien en 2x per jaar bemesten voor een mooi groen resultaat.